บทความเรื่องเห็ด

March 3, 2016
ปัญหาการเพาะเห็ดนางฟ้า

วิธีการเรียกดอกเห็ดจากก้อนเก่า ?

เรียกดอกเห็ดจากก้อนเก่า ? ปกติระยะเวลาที่เหมาะสมในการวางก้อนเห็ดในโรงเรือน จะอยู่ที่ 3 – 4 เดือน เพราะหากนานกว่านี้นอกจากเห็ด
February 28, 2016
บรรจุภัณฑ์เห็ด

วันนี้ผมออกเดินทางเพื่อหาบรรจุภัณฑ์เห็ดที่สวยงาม

วันนี้ผมจะเดินทางเพื่อหา บรรจุภัณฑ์เห็ด ที่สวยงามและเหมาะสมให้กับ เห็ดแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นแหนมเห็ดผสมข้าวไรซ์เบอร์รี เห็ดสมุนไพร
January 3, 2016
การเพาะเห็ดของนักเรียน

ผลงานการเพาะเห็ดของนักเรียน กศน. บ้านโนนโพธิ์

การเพาะเห็ดของนักเรียน สำหรับผลงานการเพาะเห็ดของนักเรียน กศน. บ้านโนนโพธิ์ ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ที่ผมได้ถ่ายทอดวิชาเพาะเห็ด
January 1, 2016
การทําฟาร์มเห็ด

วางแผนการทำเห็ด สำหรับปีใหม่ 2559

วางแผนการทำเห็ด สำหรับปีใหม่นี้ ต้องเริ่มงาน และเริ่มการเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะ ว่าแต่จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี ที่ 3 ไร่ครึ่ง