admin

May 16, 2016
ชมฟาร์มเห็ดหลินจือ

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก อบต.ทับใหญ่ ที่แวะมาเยี่ยมชมถึงที่ฟาร์มเห็ดของเรา

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก อบต.ทับใหญ่ ที่แวะมาเยี่ยมชมถึงที่ฟาร์มเห็ดของเรา พาชมดอกเห็ดหลินจือที่กำลังเบ่งบาน รับลมฝน นอกจากนี้ยังช่วยอุดหนุน ดอกเห็ดเก็บแบบสด ๆ
May 14, 2016
ซื้อก้อนเห็ดนางรม

ขอขอบคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมเยือนถึงที่ฟาร์ม อุดหนุนก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการี

ขอขอบคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมเยือนถึงที่ปณิธานฟาร์ม และยังอุดหนุนก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการี ขอให้เพื่อน ๆ สนุกกับการเพาะเห็ด และได้ดอกเห็ดนางรมฮังการีเยอะ ๆ นะครับ
May 12, 2016
ซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางรม

ขอขอบคุณลูกค้าที่แวะมาเยี่ยมชม และอุดหนุนซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการี และเห็ดฟาง

ขอขอบคุณลูกค้าที่แวะมาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดนางรมฮังการี และ ขอบคุณที่มาอุดหนุน ซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการี รวมถึงห็ดฟาง ของปณิธานฟาร์มเห็ดนางรมฮังการี
April 27, 2016
โรงเรือนเพาะเห็ด

โรงเรือนเพาะเห็ด ตอนที่2 โรงเรือนเพาะเห็ด ประเทศไทยแดดร้อนทำแบบไหนดี

โรงเรือนเพาะเห็ด ตอนที่2 โรงเรือนเพาะเห็ด ประเทศไทยแดดร้อนทำแบบไหนดี โรงเรือนเพาะเห็ด ตอนที่2 โรงเรือนเพาะเห็ด ประเทศไทยแดดร้อนทำแบบไหนดี โรงเรือนเพาะเห็ด