admin

July 26, 2016
ฟาร์มเห็ดเกษตรสุรินทร์

ปณิธานฟาร์มเห็ด ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี

ปณิธานฟาร์มเห็ด ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี เกษตรอำเภอสนม เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสนม กำนันผู้ใหญ่บ้าน
July 25, 2016
ดูงานการเพาะเห็ด

โครงการศึกษาดูงานการเพาะเห็ดขอน กับ พ่อแม่พี่น้องชาวหนองระฆัง

โครงการศึกษาดูงานการเพาะเห็ดขอน กับ พ่อแม่พี่น้องชาวหนองระฆัง ปีนี้ในเขต อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ผมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงพึ่งตนเองบ้านหนองขุนศรี
July 22, 2016
เห็ดบ้านหนองขุนศรี

ปณิธานฟาร์มเห็ด บ้านหนองขุนศรี อ.สนม จ.สุรินทร์

ภาพประทับใจ เบื้องหลังความสำเร็จของ ปณิธานฟาร์มเห็ด บ้านหนองขุนศรี อ.สนม จ.สุรินทร์ เบื้องหลังความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณลูกหลาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง
June 27, 2016
เพาะเห็ดนางฟ้า

ขอบคุณที่มาอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า กับ Panitanfarm ฟาร์มเห็ดนางฟ้า จ.สุรินทร์

ขอบคุณที่มาอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า กับ Panitanfarm ฟาร์มเห็ดนางฟ้า จ.สุรินทร์ เพาะเห็ดนางฟ้า สัปดาห์นี้ ผมตระเวณถ่ายทอดความรู้ การเพาะเห็ดนางฟ้า