การเปิดดอกเห็ดครั้งแรก ควรแคะข้าวฟ่างไหม

โรงเรือนเห็ดเพาะเห็ด

การเปิดดอกเห็ดครั้งแรก ควรแคะข้าวฟ่างไหม ? ถ้าแคะจะมีผลอย่างไร ?


แคะหรือไม่ก็ได้ครับ สำหรับการ เปิดดอกเห็ดครั้งแรก ตามรูปจะเห็นว่า ดอกอ่อนแทงออกมาโดยยังมีหัวเชื้อข้าวฟ่างอยู่ เราค่อยเก็บดอกเห็ดพร้อมกับทำความสะอาดหน้าก้อนเห็ดให้สะอาดในครั้งเดียวเลยก็ได้ครับ ถ้ามีก้อนเห็ดไม่มากการแคะข้าวฟ่างก่อนออกดอก ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่หากมีเป็นพัน ๆ ก้อน คงไม่สนุกแน่ ๆ ยกเว้น นัดแฟนดูหนังแต่แฟนเบี้ยว ก็ไปแคะหน้าก้อนฆ่าเวลาเล่น ๆ แทน การทําฟาร์มเห็ด — อบรมเพาะเห็ด

สำหรับ การเปิดดอกเห็ดครั้งแรก ในช่วงเวลาที่เห็ดออกมามาก ๆ และคิดว่าขายไม่ทันแน่ ๆ การเลือก แคะข้าวฟ่างออกพร้อมกับดอกอ่อนทิ้งไปบ้าง ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ก้อนที่ถูกแคะออกก็จะออกช้ากว่าก้อนที่ไม่ได้แคะ 2 – 5 วันโดยประมาณ แต่ น้ำหนักและความสวยงาม ต้องยกให้ก้อนที่แคะหน้าก้อนชนะไปแบบฉิวเฉียดครับ — การทําฟาร์มเห็ด

สนใจสอบถาม การเพาะเห็ด เพิ่มเติมได้ที่ Panitan Farm

115 ม.11 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
Tel. : 081-1111-8466 Line : 08111118466