ขอขอบคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมเยือนถึงที่ฟาร์ม อุดหนุนก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการี

ซื้อก้อนเห็ดนางรม

ขอขอบคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมเยือนถึงที่ฟาร์ม อุดหนุนก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการี

ขอขอบคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมเยือนถึงที่ฟาร์มนะครับ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเห็ดกัน ขากลับอุดหนุน ซื้อก้อนเห็ดนางรม ฮังการี ขอให้สนุกกับการเพาะเห็ดนะครับ เชื้อเห็ดฟางรอบอาทิตย์นี้หมดแล้ว รุ่นใหม่ได้เมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบ วันนี้ขี้เลื่อยไม้ยางพารามาถึงแล้ว ลูกค้าท่านใดที่ชำระเงินค่ามัดจำเรียบร้อย ผมผลิตให้ใหม่พร้อมกับก้อนที่ผมจะใช้เปิดดอกพร้อมกันเลยนะครับ จะส่งรายงานการเดินของก้อนให้เป็นระยะ ๆ และวันนี้อีกเช่นกัน ช่วงเช้าเดินทางไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ด ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตก้อน สร้างโรงเรือน ดูแลรักษา ปิดท้ายด้วยการแปรรูปเป็น เห็ดสวรรค์ และแหนมเห็ดไรซ์เบอรี ได้ครบทั้งความรู้และความอร่อย แถมก้อนเห็ดกลับบ้านด้วย — ปณิธานฟาร์ม 3 ไร่ครึ่ง พึ่งตนเอง — วิธีการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม